Att tänka på när bilen ska servas

Att serva bilen är så mycket mer än bara byta olja och filter. När det görs på en verkstad kontrollerar man många andra viktiga punkter. Även om man kan göra en del saker själv är detta inte alltid det bästa vägen att gå, speciellt inte om man har en nyare bil där så mycket mer avancerad teknologi använts till tillverkningen och inkluderat i den färdiga produkten.

Varje bil kom tidigare med ett servicehäfte men fler och fler tillverkare har idag ersatt häftet med digital lagring. Men oavsett om man får informationen från ett servicehäfte eller från nätet så inkluderar denna en hel del bra information om bland annat vilket serviceintervall bilen har. Men det är under förutsättningarna att man kör ett genomsnittligt antal mil varje år. Kör man mer eller mindre än detta behöver man justera sina serviceintervall. Det gäller helt enkelt att serva bilen antingen en gång varje år eller så fort man kört de antal mil som angivits, vilket som än kommer först.

Som tidigare nämnt är ju nyare bilar mer avancerade och kräver många gånger speciell expertis och specialanpassade verktyg för att korrekt kunna bedöma vilken service om någon bilen faktiskt är i behov av. Expertisen är oftast något som lärs ut av tillverkaren själv och denna bistår även med de verktyg som behövs för att serva bilen på rätt sätt. Det blir med andra ord viktigare och viktigare att man söker sig till rätt plats för den bil man har för att få den service bilen faktiskt behöver.

Servicehandlingarna är också viktiga att spara efter ett besök på verkstaden. De flesta värderingarna av en bil förutsätter nämligen att dessa handlingar är komplett med alla stämplar som rapporterar bilens miltal.